Нормативна база

1. Закон України „Про доступ до публічної інформації”,

2. Закон України „Про психіатричну допомогу ”,

3. Постанова КМУ від 29.04.04 №558 „Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, Постанова КМУ від 26.07.01р. №889 „Про порядок затвердження переліку медичних показань , що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, віком до 16 років”,

4. Постанова КМУ України від 02.08.00р. №1192 „Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього нагляду, на догляд за ним”,

5. Постанова КМУ № 955 від 11.07.02р. „Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги”,

6. Постанова КМУ № 1465 від 27.09.00р.”Про затвердження порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку  медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності ( робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих”,

7. Наказ №52 МОЗ УРСР від 22.05.80р. „Перелік захворювань, при яких особи не можуть проживати в комунальній квартирі, або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї”,

8. Наказ №330 від 28.03.83р. МОЗ СРСР „Список захворювань, які дають право на першочергове отримання житлової площі” ,

9. Наказ МОЗ України від 29.01.96р. №2520 „Перелік захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів середніх загальноосвітніх закладів від перевідних та випускних екзаменів за станом здоров’я”,

10. Наказ МОЗ України від 06.06.96р. №191/153 „Про затвердження положення про академічні відпустки”,

11. Наказ МОЗ України №111 від 28.06.94р. „Про затвердження порядку штучного переривання вагітності”,

12. Наказ МОЗ №12 від 17.01.02”Про затвердження інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів”,

13. Наказ № 174/136 від 13.05.02р.   „Про затвердження Переліку Психічних захворювань ( розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, і за наявності яких допуск до державної таємниці не надається”,

14. Наказ № 346/877 від 19.12.00р.” Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади”

15. Наказ №397 від 08.10.01 „ Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади”,

16. Наказ № 397 від 08.10.01 „ Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно-небезпечні діяння, у психіатричній лікарні із суворим наглядом”, 

17. Наказ № 397 від 08.10.01 „ Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно-небезпечні дії, у відділенні (палаті) для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом”,

18. Наказ №397 від 08.10.01 „ Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під вартою”,

19. Наказ №397 від 08.10.01 „Порядок переведення хворих на психічні розлади, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру”,

20. Наказ № 304 від 24.07.01. Про затвердження окремих форм документів з питань психіатричної допомоги”,

21. Наказ МОЗ  №59 від 05.02.2007р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Психіатрія”.

22. Наказ МОЗ 22.01.2007 № 20  “Про затвердження Інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги “.

23. Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303  “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”