Про лікарню

7 липня 1981 р.у приміщеннях збудованих за типовим проектом засновано обласну психоневрологічну лікарню №3. На той час надання медичної допомоги забезпечувало 7 лікарів, 21 медична сестра. Нині це лікувально-профілактичний заклад вищої акредитаційної категорії для надання високоспеціалізованої консультативної, стаціонарної та амбулаторної психіатричної допомоги, науково-практична база для навчання студентів медичного коледжу, національного медичного університету, проходження теологічної практики студентами Івано-Франківської Теологічної Академії та студентами філософського факультету Прикарпатського національного університету, післядипломної освіти медичних сестер.

 На сьогоднішній день в закладі працює 495 працівників, з них – 70 лікарів, 17 психологів, 188 медичних сестер

У закладі розгорнуто 405 ліжок, з них – 6 ліжок інтенсивної терапії та 16 – відділення сестринського догляду. Функціонують 5 відділень для надання допомоги дорослому населенню, які представлені психіатричними та психоневрологічними ліжками, 1 дитяче відділення.  Кожного року стаціонарна медична допомога надається 4,5 тис. пацієнтів з психічними та наркологічними проблемами.

У консультативній поліклініці щорічно реєструється близько 17 тис. звернень пацієнтів за консультативною та амбулаторною допомогою. Функціонують спеціалізовані підрозділи – диспансерне відділення,  денний стаціонар з відділенням медико-психологічної допомоги, кабінет по проведенні обов’язкових психіатричних попередніх та періодичних оглядів, кабінет амбулаторних судово-психіатричних експертиз, кабінет статистики.

З 2001 р. лікарня є закладом вищої кваліфікаційної категорії, яку успішно підтвердила у лютому 2015 р.

У закладі реалізовується державна програма для хворих дітей на розлади спектру аутизму.

Основними напрямком роботи є організаційно-методичне забезпечення психіатричної служби області, надання високотехнологічної спеціалізованої стаціонарної, амбулаторної та консультативної допомоги.

 Впродовж останніх 15-ти років в лікарні відбулися значні зміни, які торкнулися не тільки відновлення матеріально-технічної бази та оснащення, але змінили і підхід до надання медичної допомоги та ставлення медичного працівника до пацієнта з психічними розладами.

З 2009 р., відповідно до підписаної угоди, заклад активно співпрацює з  Воєводською спеціалізованою психоневрологічною лікарнею ім. св. Ядвіги м. Ополе (Польща). Спеціалісти обласної психоневрологічної лікарні №3 проходять стажування в Воєводській спеціалізованій психоневрологічній лікарні ім. св. Ядвіги та отриманий досвід впроваджують в діяльність закладу. Протягом 2009-2015 р. стажування пройшли 105 фахівців різного рівня – лікарі-психіатри, молодші спеціалісти з медичною освітою, психологи. Психологи та лікарі-психіатри закладу неодноразово приймали участь в міжнародних конференціях в м. Ополе.

У 2009 – 2012 р. відбулося реформування дитячої служби, унаслідок чого зроблено акцент на надання допомоги дітям в амбулаторних умовах, що призвело до значного зросту консультативного прийому дітей з розладами психіки та поведінки, який проводять фахівці (лікарі-психіатри, психологи, логопед) дитячого відділення лікарні та консультативної поліклініки.  В той же період кількість стаціонарних ліжок дитячого відділення було приведено до реальної потреби області, на даний час їх – 20.

У  2011 р. було затверджено проект реформування надання психіатричної допомоги у закладі, який розрахований на 2011 р. – 2020 р. та спрямований на розвиток стаціонарно-замісних форм лікування та реабілітації пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

Мета проекту – забезпечення доступності психіатричної допомоги шляхом реформування діючої моделі психіатричної допомоги, надання амбулаторної та стаціонарної допомоги пацієнтам існуючим потенціалом працівників без введення додаткових посад в штат закладу та визначення реальної фінансової вартості наданих послуг. Зокрема – терапії зайнятості, амбулаторного прийому, додаткових обстежень та стаціонарного лікування.

Завдання проекту – вдосконалення діючої моделі стаціонарної допомоги шляхом зменшення навантаження на ліжковий фонд та питомої ваги стаціонарних пацієнтів за рахунок оптимізації надання амбулаторної психіатричної допомоги та проведення заходів соціальної адаптації ( впровадження терапії зайнятістю ).

Впроваджено та вдосконалюються, відповідно до умов закладу, вісім видів терапії зайнятості, введено новий вид терапії для дітей та пацієнтів з неврозами – іпотерапія, що дає не тільки терапевтичний ефект, але й приносить задоволення пацієнтам.

Впровадження нових видів допомоги не потребує додаткових капіталовкладень, однак підвищує рівень надання психіатричної допомоги та наближує її до існуючої європейської моделі, яку заклад переймає  завдячуючи польським колегам.

З 2002 р. заклад співпрацює з представниками благодійної організації «ADAJ» з Франції (президент організації Мішель Рампельберг). Завдячуючи їх благодійній діяльності в закладі протягом 10 років не виникає необхідності у видатках на м’який, твердий інвентар та деякі види апаратури. За цей час заклад отримав у подарунок обладнання для двох стоматкабінетів та відділення інтенсивної терапії, УЗД апарат, оргтехніку. З допомогою організації повністю обладнано ( меблі, ліжка, посуд, білизна, холодильники) відділення кризових станів, денний стаціонар,  відділення сестринського догляду. Неодноразово благодійну допомогу лікарні надавали і польські друзі. Зокрема це і психоневрологічна лікарня імені св. Ядвіги та товариство сілезьких німців в Ополю.

Упродовж 2010 р. – 2014 р. у реконструйованих приміщеннях відкрито приймальне відділення, 3 стаціонарних відділення, денний стаціонар, консультативна поліклініка, кабінети амбулаторних судово-психіатричних експертиз та психіатричних оглядів, кабінети консультативно-діагностичного відділення. Реконструкція існуючої матеріальної бази закладу дозволила значно покращити умови перебування пацієнтів, що напряму впливає на якість  наданих послуг.

Фахівці закладу активно співпрацюють з засобами масової інформації висвітлюючи проблеми психіатрії, особливості надання психіатричної допомоги на сучасному етапі. З метою подолання упередженості населення перед психічно неспроможними людьми,  заклад з 2009 р. регулярно «відкриває» двері для представників засобів масової інформації, лікарів загальної практики та сімейної медицини. У закладі  проводяться спільні переривисті курси, відео репортажі щодо актуальних проблем психіатричної допомоги,  прес-конференції за участі фахівців служби.

У 2013 р. заклад прийняв участь у загальнодержавній акції «Мистецтво, що об’єднує всіх». В тому ж році двічі, у квітні та жовтні, в Народному домі «Просвіта» та в фортечній галереї «Бастіон» проводилися виставки творчих робіт пацієнтів лікарні «Інший світ, який поряд», випущено фотоальбом з аналогічною назвою, проведено фест – Осінній діалог «Фантазія душі» з нагоді відзначення міжнародного дня Психічного здоров’я.

В 2014 р. вперше в закладі проведено свято «Сонце у дитячих долонях», за участі  вихованців навчально-реабілітаційного центру, членів громадської асоціації «Світанок», пацієнтів дитячого відділення.

В найближчих планах закладу організація та відкриття в реконструйованих приміщеннях  територіального центру для надання психіатричної та психотерапевтичної допомоги дітям.

Стан психічного здоров’я населення – це питання національної безпеки держави, населення якої перебуває під впливом екстремальних економічних, екологічних і виробничих факторів. Дуже важливим є те, що нарешті змінено уявлення про психіатричну допомогу у вузькому розумінні на більш широке – охорону психічного здоров’я.

Оберігаймо власне психічне здоров’я та пам’ятаймо про людей  з психічними розладами, які живуть поруч з нами!